Welcome
Croeso
In brief...
About us
Public Affairs
Public Relations
Client Work
Waterways: Cross Party Group
Seminars
Press
Contact
Links
Quiz
Company Info
   
 


Civitas Cymru, formed in January 2003, is a Public Affairs and Strategic Communications consultancy. We assist individuals and organisations achieve their business objectives in Wales with ethical advice that is expert and frank. This often includes advice on the right actions as well as how to present a case persuasively through the media, or in political, public and private fora. Our watchword is "Do it right - Say it right - Get it right".

Our discreet services, based on comprehensive Welsh affairs and strategic communications expertise, have recently enabled clients in public, private and not-for-profit sectors to achieve significant objectives including: government decisions, public consultations and global media coverage. We also offer PR implementation, Assembly monitoring and analysis, issues management, communications audits, bilingual policy, community relations, etc.

The English and Welsh language content follows on alternate pages. The full Welsh copy will be placed as the site nears completion. 

Contact us.....

Next page (Civitas Cymru In brief)...


Mae Civitas Cymru, a sefydlwyd yn Ionawr 2003, yn ymgynghori ar Faterion Cyhoeddus a Chyfathrebu Strategol. Wrth roi o'n cyngor pwyllog a phrofiadol, rydym yn cynorthwyo'n cleientiaid, boed unigolion neu gyrff, i gyrraedd eu nod yng Nghymru. 

Mae'n cyngor ethigol yn eu cyfeirio sut i weithredu yn ogystal â sut i gyfathrebu, a chyflwyno eu hachos mewn modd sy'n darbwyllo, boed yn y cyfryngau, neu fforymau gwleidyddol, cyhoeddus neu breifat.

Mae ein cyngor gwybodus fel cefn da - yn gryf ac o'r golwg - ac yn seiliedig ar ddealltwriaeth gynhwysfawr o Gymru, ei chymdeithas a'i sefydliadau. Ein cred  ni yw mai trwy gymryd y camau cywir, ac yna, cyfathrebu'n glir, y daw'r canlyniadau gorau.

Mae gennym arbenigedd a hir-brofiad o gyfathrebu strategol - sydd yn trawsnewid agweddau a symbylu pobl i ymateb. Trwy gymorth ein gwasanaethau mae ein cleientiaid wedi llwyddo i gyrraedd nodau tra-phwysig yn ddiweddar, gan gynnwys: ennill cefnogaeth y llywodraeth, ymgynghori'n effeithiol â'r cyhoedd ac ennill sylw yn y cyfryngau led led y byd.

Yn ogystal â’n cynghorion, rydym yn cynnig gwasanaethau cysylltiadau â'r wasg ac â'r cyhoedd, monitro'r Cynulliad a San Steffan, dadansoddi polisi, delio â materion cyfathrebu dyrys, adroddiadau ar effeithiolrwydd eich cyfathrebu, materion sy'n gofyn am fedrau a dealltwriaeth o'r iaith a’r gymdeithas Gymraeg, materion cymunedol, ac ati.

Ymddiheuriwn na fydd yr holl destun Cymraeg yn cael ei osod nes bod y fersiwn Saesneg yn orffenedig. Croeso ichi gysylltu drwy gyfrwng y Gymraeg - rydym yn gwmni sydd yn rhoi y Gymraeg ar waith.